Kazimierz dolny

Winnica Giermasińskich położona jest w Kazimierzu Dolnym na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. Spacerując od strony rynku wzdłuż ulicy Nadrzecznej, następnie Kwaskową
Górą, dochodzimy do pięknego, choć nieco zapomnianego wąwozu o tej samej nazwie, który
prowadzi na szczyt wzgórza, gdzie znajduje się nasza winnica.

Kontakt

Winnica Giermasińskich

ul. Nadrzeczna 21A
24-120 Kazimierz Dolny

(+48) 722300734

info@winnicagiermasinskich.pl